29.4.09

Jaume i Montse

Un dia l'anniversari d'ell, l'endemà el sant d'ella.