30.12.08

Artista visual?

Què s'entén per artista visual?