15.9.05

Situacions típiques

La primera:

Ring, ring!

- Què és la Bruixa d'Or?
- No, no, és una casa particular!
- Ah, no? I no li podria donar un encàrrec?
- No, no, senyora!

La segona:

Tot caminant pel carrer...
- Escolti... (això a vegades només), l'administració de loteria?
- Què raro què preguntin aixó! je, je i les indicacions oportunes...
- Moltes gràcies!!!!!!!!!! (sembla que els hi toqui de patac)